پشتیبانی آنلاین یاهو

مدیرفروش

کارشناس فروش

فنی و پشتیبانی
دین استار ایران کانال تلگرام دیجیوم ایران دیجیوم ایران
برجسته ترین ها
گيتوي ويپ HX402E
275,000تومان
گيتوي ويپ HX404E
460,000تومان
Zycoo 4FXO Module
450,000تومان
Zycoo 4FXS Module
400,000تومان
Atcom AX-110S
116,000تومان
Atcom AX-110X
116,000تومان
Atcom AX-1600P
0تومان
Atcom AX-1D
0تومان
Atcom AX-210S
210,000تومان
Atcom AX-210X
0تومان
Atcom AX-210XS
205,700تومان
Atcom AX-2G4A
187,000تومان
Atcom AX-2D
0تومان
Atcom AX-400P
116,000تومان
Atcom AX-4D
0تومان
Atcom AX-4G
0تومان
Atcom AX-E1600P
0تومان
Atcom AX-E400P
0تومان
Atcom AX-E400PL
0تومان
Atcom AX-E800P
0تومان
Atcom AX-E800PN
270,000تومان
Atcom AXE1DL
0تومان
Atcom AXE2DL
0تومان
Atcom AXE4DL
0تومان
Atcom EC128L
0تومان
Atcom EC32L
805,000تومان
Atcom EC64L
1,291,000تومان
Atcom G-01
307,000تومان
Atcom IP-4G / IP-2G4A
0تومان
Atcom IP02
546,000تومان
Atcom IP01
0تومان
Atcom IP04
0تومان
Atcom IP08
0تومان
Atcom Rainbow 3
0تومان
Dinstar DAG1000-4O
567,000تومان
Dinstar DAG1000-4S
320,000تومان
Dinstar DAG1000-4S4O
0تومان
Dinstar DAG1000-8O
903,000تومان
Dinstar DAG1000-8S
614,000تومان
Dinstar DAG2000-16O
1,699,000تومان
Dinstar DAG2000-16S
1,097,000تومان
0تومان
Dinstar DAG2000-32S
0تومان
Dinstar DAG2000-8S8O
0تومان
Dinstar DWG2000 E-8G
0تومان
Dinstar DWG2000E-4G
1,844,900تومان
Dinstar DWG2000EM-4G
2,079,900تومان
Dinstar MTG200 1*E1
2,039,900تومان
Dinstar MTG200 2*E1
2,955,000تومان
Dinstar MTG200 4*E1
4,129,000تومان
Yealink EXP 38
0تومان
Yealink EXP 39
0تومان
Yealink T19P
238,900تومان
Yealink T20P
0تومان
Yealink T21PE2
225,000تومان
Yealink T22P
0تومان
Yealink T28P
0تومان
Yealink T32G
0تومان
Yealink T41P
0تومان
Yealink T42G
0تومان
Yealink T46G
0تومان
Yealink W52P
0تومان
Grandstream GXP1400
219,000تومان
Grandstream GXP1610
218,000تومان
GrandStream GXW4108
1,290,000تومان
Grandstream HandyTone 701 ATA
190,000تومان
Grandstream HandyTone 702 ATA
194,000تومان
GrandStream GXW4008
970,000تومان
Grandstream GXP280
219,000تومان
Digium  1G102F
1,436تومان
Digium  1G103F
1,436تومان
Digium  1G401F
3,595تومان

گرین تلکام | نمایندگی فروش تجهیزات Voip | نیوراک Newrock | اتکام Atcom|یالینک Yealink| سنگوما Sangoma| دین استار Dinstar|زایکو Zycoo|گرند استریم Grand stream|خرید Voip|فروش Voip

  • zycoo
  • dinstar
  • atcom
  • newrock
پشتیبان: اپن کارت فارسی
گــرین تلکام | © 2017